Eon

I Eon finns allt från livliga städer, vida hav, gamla ruiner till ogästvänlig vildmark. Världen är mycket gammal och generationer av varelser har kommit och försvunnit, och dessa har alla lämnat spår i Eons historia. Det är detta som gör Eon till den rätta miljön för rollspel.

Mundana

Eons värld, Mundana, är en mångfasetterad och varierande värld en gammal värld med en urgammal historia. Lämningar från fallna civilisationer återstår att finna, urgamla legender berättar om forna kungar och hjältar och gamla artefakter finns kvarglömda i ruinerna.

Beskrivningen av världen är omfattande. Politik och geografi för de olika rikena och folkslagen beskrivs noggrant, liksom deras inbördes förhållanden och orsakerna bakom dessa. 

Beskrivningen av världen är huvudsakligen koncentrerad till ett litet område på det norra halvklotet som i väster börjar med kejsardömet Jargien och i öster slutar med alvriket Alarinn

Reglerna

Reglerna i Eon är framtagna för att passa alla kategorier av rollspelare. De är enkla att lära, men kan byggas ut med frivilliga regler till ett realistiskt och omfattande regelverk. Samma grundprincip används genom hela regelverket, vilket gör det enkelt att improvisera de regler som eventuellt saknas.

Eon har ett komplett system för rollpersonsgenerering. Reglerna ger precis så mycket frihet vid skapandet av rollpersoner som spelledaren vill. Färdighetssystemet kan anpassas runt en specifik rollperson, vilket gör att rollpersonen får mer personlighet och liv.

Eon har ett helt nyskrivet stridssystem, som i grunden är mycket enkelt men ändå realistiskt och snabbspelat. Dessutom finns en hel del extra frivilliga regler som kan läggas till de grundläggande stridsreglerna, vilket gör systemet till ett av de mest realistiska som konstruerats.

Eon har ett magisystem som är nydanande och mycket spännande. En magiker är fri att göra lite vad han vill med sina förmågor och kan utnyttja dem för åstadkomma det som behövs. Stora delar av världsbilden i Eon spelar in på magin och dess strömningar. 

Eon - Utgivna produkter

Alver: Sångarens Ätt

Art.Nr: 5031
176 sidor, den största modulen till Eon än så länge!

Den nya boken om Mundanas alver, som ersätter den sedan länge slutsålda Alver: förbannelsens folk, och innehåller en mängd ny fascinerande information om alvernas ursprung, leverne, mentalitet och kultur. Utöver flera nya, utförligt beskrivna alviska bosättningar, kampanjplatser, uppslag och hemligheter återfinns även kartor över Sunari, yrken, vapen, magiteori och ett kapitel om Sunariskogens mysterier. Många nya illustrationer har lagts till.

Asharien & Soldarn

Art.Nr: 5012
112 sidor
Färgkarta

I modulen beskrivs de två närbelägna länderna Asharien och Soldarn. Boken tar bland annat upp områdets geografi, historia, språk, religioner, samhällen och härmakt. Alla städer beskrivs utförligt och kompletteras med kartor i tvåfärg - totalt 20 stadskartor. Naturligtvis finns också en förteckning över områdets makthavare och kända personligheter, samt en ingående beskrivning av dagligt liv och kampanjspel i Asharien och Soldarn

Atlas Box

Art.Nr: 5025
Bok 1: Geografica Mundana
Bok 2: Encyklopedia Mundana
Bok 3: Fjärran riken
Unik åttasidig kartbok med många olika typer av kartor
3 st fyrfärgskartor i formatet 3xA4
1 st fyrfärgskarta i formatet A3
2 st tvåfärgskartor i formatet A4

Detta är en massiv box med allt du kan önska dig om Mundanas geografi. I boxen finns fyra böcker och mängder med kartor som beskriver Mundana från många olika vinklar. Naturligtvis finns det en stor karta som visar HELA Mundana. Se vidare beskrivningen av Geografica Mundana, Encyklopedia Mundana och Fjärran riken.

Barbarer & Människofolk

Art.Nr: 5042
112 sidor

Barbarer & människofolk är en bakgrundsmodul till Eon som beskriver Mundanas barbarer och primitiva folk. Utöver ett inledande kapitel om primitiva folks traditioner i allmänhet och ett avslutande kapitel med hemligheter och äventyrsuppslag finns ett utförligt kapitel för varje folkslag som modulen behandlar, nämligen: kamorianer, raunlänningar, kraggfolket (inklusive eyren), tokonbarbarer, veddo, adasier, tosher och auser (asharinahalvöns ursprungsbefolkning). Vart och ett av dessa folks myter, historia och utbredning beskrivs. Likaså hur de försörjer sig och vad de äter. Deras kultur, levnadssätt, kläder, utseende, högtider, riter, rättsskipning, språk, religion och schamanism behandlas. För att underlätta om man vill spela en rollperson som kommer från någon av dessa kulturer finns ett speciellt avsnitt för varje folk som tar upp det man behöver tänka på, exempelvis individens mentalitet, speciella egenskaper, namnförslag, yrken och utrustning. För varje folk finns dessutom i ett antal intressanta platser och personer beskrivna.

Bestialiska Folk

Art.Nr: 5045
64 sidor.

Boken behandlar bestialiska folkslag, det vill säga varelser med intelligens, egen kultur och samhälle.
Totalt 23 olika bestialiska folkslag beskrivs ingående (med minst ett uppslag. De flesta finns inte med Monster & varelser. Exempevis beskrivs kamorfer, ödlefolk, troll, coomaror, arachnider, insektoider, tomtar och ulvar. Illustrationerna i boken är helt nya och mycket välgjorda. Bestialiska folk utgör del två i Monster & varelser-sviten (den första delen är Monster och den tredje delen blir Vilddjur & bruksdjur).

Cirefalier

Art.Nr: 5047
80 sidor bok
Fyrfärgskarta i A3-format

I Cirefalier beskrivs det cirefaliska folket och de mäktiga länder som ingår i det cirefaliska samväldet. Följande kapitel finns med: det cirefaliska folket, historia, samhälle, geografi, kultur & religion, handel & sjöfart, krigsföring, rollpersonen & kampanj. Boken har blivit utökad från 64 sidor till 80 sidor för att kunna rymma all information som vi vill få med. Tillsammans med boken följer också en stor fyrfärgskarta som visar Melorion, Caserion och Gordrion samt ett antal mindre kolonier.

Consaber

Art.Nr: 5017
96 sidor
Färgkarta

Denna bakgrundsmodul tar upp det feodala konungadömet Consaber som ligger i östra Rhung-Alari-området. Det råder ett spänt lugn, i och med att Consabers urgamla fiender Thalamur åter rustar. Något känns i luften. Något är fel. Vad sker egentligen i östra Danbréann? Landet, dess människor och kultur beskrivs ingående och en hel del tid har lagts ned på att få med detaljerna i riket. Tokons barbarer finns omnämnda. Consaber är ett rike i uppgång, med en hel del teknologiska landvinningar bakom sig. Deras handelsflotta är imponerande. Men det finns alltid de som vill ända den uppgående stjärnan.

De Fördömdas Sista Hopp

Art.Nr: 5016
68 sidor

Rollpersonerna befinner sig i Talon när de råkar komma i klammeri med rättvisan och blir tillfångatagna. Det hela ser ut att få en ände med förskräckelse, men då kontaktas de av markis Ruben Silverhjärta som lovar att få dem frisläppta. I gengäld måste rollpersonerna hjälpa markisen. Han vill att de skall bege sig till Solds Utö och uppträda som straffångar. På så sätt skall de komma i kontakt med markisens inspärrade bror, riddar Hadar Silverhjärta, och lura denne att avslöja var han har gömt de rikedomar som han har stulit från markisen. De fördömdas sista hopp är ett spännande äventyr till Eon bäst lämpat för 3–4 erfarna rollpersoner eller 5–7 oerfarna rollpersoner. Rollpersonerna kan i princip tillhöra vilka raser som helst, men rollpersoner som tillhör det tirakiska släktet kommer att ställas inför betydligt större problem än övriga.

Drakar

Art.Nr: 5019
64 sidor bok

I boken om drakar beskrivs många olika typer av drakar och företeelser som har med drakarnas värld att göra. Naturligtvis beskrivs lumian och mortuach, de två äkta sorternas drakarna, i stor detalj. Det finns även ett stort kapitel som behandlar alla Mundanas pseudodrakar, exempelvis héave, horndrakar, hydror, lindormar, drakonetter, spindeldrakar, vipera, anguis och isdrakar. I boken finns dessutom separata kapitel som behandlar drakmagi, draklegender & drakväktarna, molnryttarna & flygdragonerna, berömda drakar och slutligen hemligheter.

Dvärgar: Stenens Söner

Art.Nr: 5011
96 sidor

I modulen beskrivs dvärgasläktet och deras olika klaner. En stor del av modulen upptas av beskrivningen av ett typiskt dvärgafäste. I boken finns dessutom en mängd äventyrsuppslag.

Encyklopedia Mundana

Art.Nr: 5041
80 sidor bok

Detta är en extremt fullmatad bok som innehåller all tänkbar information om Mundana.Allt är ordnat som informativa uppslagsord sorterade i bokstavsordning. Över 5900 uppslagsord finns med! Dessutom finns en massiv kronologi över Mundanas långa och brokiga historia. Vi har till och med blivit tvugna att ordnat ett extra kompakt typsnitt så att allt skall få plats. Faktum är att omfångsmässigt så innehåller Encyklopedia Mundana lika mycket text som Eon II-regelboken.

Eon III Box

Art.Nr: 5098

Detta är grundboxen till Eon. Fullpackad med de nya Eon III-regelböckerna, ett startäventyr, fyrsidiga rollformulär och tio specialtärningar. Totalt ingår 496 sidor. Allt du behöver för att spela Eon

Eon III Rollformulär

Art.Nr: 5089
16 fyrsidiga ark

Rollformulärsblock som innehåller 16 st reviderade fyrsidiga formulär där man kan skriva ned det mesta om sin rollperson, attribut, färdigheter, utrustning, skador, karaktärsdrag, Qadosh, vapen, rustning samt besvärjelser. De nya rollformlären är omdesignade med en ny "pergament-stil" och tryckta fyrfärg – allt för att skapa stämning.

Eon III Spelarens Bok (Regelvolym 1)

Art.Nr: 5091
224 sidor regelbok, linnetrådsbindning

Detta är del ett av grundreglerna till den nya versionen av Sveriges största rollspel Eon. Boken är primärt inriktad till spelarna då all information om rollpersonsgenerering, utrustning och färdigheter finns tillhanda. Boken innehåller även information om de folkslag som man kan spela samt en världsbeskrivning speciellt riktat till just spelaren. Detaljerade och inspirerande spelartips får ett helt kapitel och där finns information både för den luttrade spelaren och nybörjaren. Spelarboken har på många områden blivit omstrukturerad och omlayoutad för att allt skall bli lätt att hitta samt att det skall komma i en logisk följd. Pedagogik och lättförstålighet har varit en viktig punkt i utvecklingen. Flertalet av bilderna är helt nya och likaså är en stor del av texterna.

Eon III Spelledarens Guide (Regelvolym 2)

Art.Nr: 5092
240 sidor regelbok, linnetrådsbindning

Detta är del två av grundreglerna till Sveriges största rollspel Eon. Materialet är primärt riktat till spelledaren. Här finns reglerna för strid, skador, utmattning och allt annat viktigt spelmekaniskt. Stridsreglerna har blivit förtydligade, utvecklade och ytterligare strömlinjeformade. Skadesystemet är likaså helt och hållet bearbetat men fortfarande med orden logik och realism i åtanke. Boken innehåller dock mycket mer än bara regler. En stor fokus ligger på att guida spelledaren i spelet på mer än det regeltekniska planet. En detaljerad världsbeskrivning över Mundana och riklig information om andeplanet, gudar och magi gör att världen känns påtagligt verklig och spelbar. Ett spelledarkapitel på hela 70 sidor ger förslag på hur man skapar äventyr, använder sig av spelledarpersoner, händelser i städer och i vildmarken samt mycket, mycket mer.

Fjärran Riken

Art.Nr: 5039
32 sidor bok,
Fyrfärgskarta i A3-format

Detta är en expansionsmodul som behandlar fjärran länder som inte beskrivs i Geografica Mundana. I boken beskrivs Menon-Aun, Mio, Enara, Tarhai, Dhurkoor, Kryddöarna, Therne, Luberos, Lalasta och Sinadera. (Observera att boken ingår i Atlas-boxen.) Kartan omfattar länderna Menon-Aun, Mio-Enara, Tarhai, Miam, Kryddöarna och Terne.

Geografica Mundana

Art.Nr: 5040
160 sidor bok,
2 st A4x3 färgkartor

Detta är en massiv ersättare för den slutsålda Mundana-boken. Geografica Mundana innehåller 21 fullmatade kapitel utspridda på 160 sidor. De två första kapitlen behandlar allmän geografi och historia. De övriga 19 kapitlen behandlar var sitt land. Mängder med ny information om varje land är införd. Med modulen följer också två stora fyrfärgskartor (varav den ena är en helt ny specialdesignad karta).

Jarla: Äventyr & Stadskampanj

Art.Nr: 5009
96 sidor
Innehåller fyrfärgskarta

Jarla - äventyr och stadskampanj är en kampanjbok som beskriver den nordashariska staden Jarla. I modulen lär man känna personerna, både vid samhällets botten och vid toppen, vilka krogar man bör besöka och och inte! Boken är sprängfylld med info om olika handelsbordar, hantverkare, tjuvgillen, badhus, handelshus och värdshus. En mängd intressanta personer presenteras, bland annat religiösa män från den samoriska läran, hos cirefalierna och hos andra. Frijarl Todor Felkes "den fete" finns givetvis med. Men vi tycker inte att det är nog, så vi gjorde även denna bok till ett komplext kampanjäventyr som rör sig inom Jarlas maktstrukturer. Någon vill ont, och rollpersonerna är ivägen då de vet för mycket. Dessutom medöljer information om jarladömet i allmänhet och i dess område kan man spela de tre vidare äventyrsuppslagen som också medföljer! Äventyren är mycket fritt upplagda och tar verkligen vara på den övriga informationen i modulen!

Krigarens väg

Art.Nr: 5014
128 sidor

I den här modulen finns allt som Mundanas krigare behöver känna till. Modulen innehåller nya yrken, nya vapen & rustningar (både cirefaliska, tirakiska, alviska, dvärigiska men också exotiska vapen från Momolan och Mûhad). Det medföljer också regler för fältslag, belägringar och en hel del annat smått och gott. Som en bonus kommer dessutom de kompletta reglerna för stridskonster att presenteras, tillsammans med regler för hur man skapar egna.

Krigsherren

Art.Nr: 5044
128 sidor

I Krigsherren behandlas följande ämnen i egna kapitel: 1. Krigsföring (sex sidor), 2. Krigsmakter i Mundana (tjugosex sidor), 3. Konflikter och oroshärdar (åtta sidor), 4. I fält och till sjöss (åtta sidor), 5. Fältslag (sexton sidor), 6. Sjöslag (arton sidor), 7. Befästningsverk & belägring (tjugotvå sidor), 8. Kampanj & rollpersonen (åtta sidor), 9. Appendix (åtta sidor) med formulär och trupplistor. Boken innehåller nya informativa illustrationer.

Legender & Hemligheter

Art.Nr: 5024
80 sidor

Legender & Hemligheter bjuder Eons spelledare på en färd in i Mundanas dolda regioner. Här berättas om skapelsen och gudarna, domedag och kaos. Mundanas urgamla historia rullas upp och riken som Radh-Kamra och det coloniska imperiet får nytt liv. Här finns profetior, sagor och dunkla fragment från en svunnen tid – många kompletta med äventyrsuppslag. Bland mycket, mycket annat avslöjas också varför rollspelet Eon heter just Eon

Misslor

Art.Nr: 5022
80 sidor

I denna bok beskrivs misslorna. Ett folk som de flesta storväxta inte ägnar någon närmare tanke eftersom de sällan ställer till problem och många gånger håller sig för sig själva. Misslorna har dock gång på gång visat att även om de är små så har de förmågan att möta stora faror och med list och skicklighet klara sig undan dessa. I boken får vi stifta närmare bekantskap med deras säregna kultur – allt från olika typer av fester och lekar till klädesplagg. Dessutom deras historia och legender kring deras mystiska ursprung – föll de verkligen ned från ett hål i himlavalvet vilket Kraggfolket hävdar? Dessutom kommer deras "nationer" beskrivas samt mer genomgående beskrivningar av de större områdena såsom Daggbacken i Asharien och spännande platser i Consaber. Självklart kommer det även finnas med regler och tips att skapa och spela en missla som rollperson, fakta om blomsterspråket, "öronspråket", deras underliga förmåga att byta minnen vid vidröring, en genomgång av allehanda viktiga, udda och minnesvärda misslor. Dessutom kommer boken innehålla ett flertal äventyrsuppslag samt ett längre äventyr "Hålet i himlavalvet" som kommer kasta ljus på misslornas mörka förflutna.

Monster i Mundana

Art.Nr: 5027
64 sidor

Monster i Mundana är som titeln antyder en ny bok om Mundanas fruktade monster och skräckinjagande styggelser. Boken innehåller totalt 36 monster, många av dem har utöver sin grundläggande beskrivning en specialartikel som behandlar monstret på mer djup. (17 monster är helt nya, 19 finns med i den gamla boken "Monster & varelser". De nya monstren är: fenix, ferfak, gorgon, grendel, halkyon, hormz, iharu, krynir, nattmara, satyr, seian, skogsrå, talos, ursin, varulv, vrakylak wyrd och yaga. Illustrationerna i boken är helt nya och mycket välgjorda. Monster utgör del ett i Monster & varelser-sviten (den andra delen blir Bestialiska folk och den tredje delen blir Vilddjur & bruksdjur).

Mystik & Magi

Art.Nr: 5010
144 sidor

Detta är en regelbok som beskriver allt en blivande magimästare behöver veta i Eon. Information om hur man skapar helt egna besvärjelser och ritualer ingår, jämte regler för improviserad magi samt alkemi och skapandet av magiska artefakter. Dessutom ingår bakgrundsfakta om magiteori, magivägar och kända magiker.

Regnsynd

Art.Nr: 5028
32 sidor

Regnsynd är ett spännande introduktionsäventyr till Eon. Rollpersonerna dras in i en bys öde, en urgammal förbannelse, möta en missförstådd häxa och en vansinnig tempelriddare. Allt detta i den soldiska byn Lundnäs, med sina hemligheter och mysterier.

Religioner: Gudarnas Kamp

Art.Nr: 5013
96 sidor

En utförlig bok som behandlar allt som har med Mundanas religioner att göra. Alla de stora och mäktiga religionerna beskrivs men även ett stort antal mindre religioner, förbjudna kulter, korrumperade sekter och mystiska läror från okända civilisationer. Förutom allt du vill veta om religionernas gudar, konflikter, traditioner, tempel, heliga skrifter och mycket annat finns regler och information som gör präster och heliga män till både intressanta och mäktiga personer. Exempel på detta är ceremonier, gudomlig intervention, mäktiga artefakter, uråldriga reliker, helgon, demoner samt politisk och ekonomisk makt. Dessutom innehåller boken både tips om hur man spelar en religiös rollperson och idéer till spelledaren.

Riddaren

Art.Nr: 5029
96 sidor

Riddaren är ett tillbehör till rollspelet Eon som beskriver riddarens värld, med allt som hör denna till. Här ges information om feodalismen, riddarens plikter och privilegier och viktiga ideal. Boken innehåller också information om riddarens lekar och nöjen: gästabuden, jakten och tornerspelen. Givetvis finns regler för riddare i strid, och ett antal nya vapen och rustningar. Två stora kapitel behandlar uttömmande hur spelledaren kan generera en förläning. Regler för förvaltning och borgbygge kompletterar. Boken avslutas med information om heraldik och hur man skapar en rollperson som är riddare. Allra sist finns ett kapitel om kampanjspel, där bland annat många av Mundanas mest kända riddare beskrivs.

Sjöfarare & Pirater

Art.Nr: 5018
112 sidor

Skepp, fartyg, hamnar och salta sjömän är alla ingredienser i denna saltstänkta modul. Mängder av olika skepp och fartyg från Mundanas olika kulturer beskrivs med bild och text. Det finns dessutom regler för att bygga sina egna fartyg. Kompletta regler för handel, handelshus, köpslående, tillgång och efterfrågan, olika varors värde i olika hamnar och en massa annat beskrivs i detalj. Väder och vind, hamnstäder och typiska företeelser i dylika tas upp, tillsammans med hur det är att spela en sjöman, pirat eller marinkårist. Översiktliga regler för sjöstrid, nya vapen och liknande är med, liksom kanske det mest spännande av allt: sjökort över Mundana.

Sorgernas Brunn

Art.Nr: 5008
48 sidor

Detta äventyr till Eon utspelar sig i det karga Asharien, där rollpersonerna helt plöstligt befinner sig i en situation som de inte alls hade planerat. Långa och svåra prövningar ligger framför dem på vägen mot problemets lösning. 

Spelarens Handbok

Art.Nr: 5002
64 sidor

Detta är en modul som förklarar reglerna för spelaren. Här finns alla de delar av reglerna som spelaren kan behöva, exempelvis grundläggande rollpersonsgenerering, färdighetslistor, utrustningslistor (med vikter) och så vidare. Mundana beskrivs ur en rollpersonens subjektiva synvinkel - vilket ger spelarna i allmänorientering och kännedom om Mundana. Det finns även med en uppslagsdel och lösa handritade kartor i färg (på denna karta kan man bland annat även se Ebhron och Forion). Allt för att öka spelglädjen och skapa stämning och mystik.

Sylfens Vrede 1 : Diamantäpplet

Art.Nr: 5033
32 sidor

Diamantäpplet är den första delen i äventyrssviten Sylfens vrede. Diamantäpplet tar rollpersonerna till okända faror i Västmarks träskland och låter dem möta motstånd av aldrig tidigare slag. Äventyret har både hissnande spänning, mystiska sagoelement och en svart humor, vilket får kompotten att smaka ljuvligt.

Sylfens Vrede 2 : Katres Gåtor

Art.Nr: 5034
48 sidor.

Katres gåtor utgör den andra delen i kampanjen Sylfens vrede, men äventyret kan även spelas fristående. Tonvikten ligger på mystik och hopfogandet av en samling dunkla ledtrådar vilka leder fram till en urgammal hemlighet som kopplar samman händelser i det förflutna med sådant som komma skall. Här finns bland annat möjlighet till utforskande av en sedan länge dold stad, ett iskallt möte med en livsfarlig fiende och en tragisk romans. Boken innehåller, förutom ett spännande äventyr som sätter rollpersonernas intellekt och oräddhet på prov, också en väl utbyggd äventyrsplats i Himmelsbrödernas kloster och en hel del kampanjmaterial rörande konvent under den samoriska läran.

Sylfens Vrede 3 : Av Blod Komna

Art.Nr: 5035
80 sidor

Uppföljaren till Diamantäpplet och Katres gåtor.
Resan går vidare, från en gåtornas plats till en skuggornas hemvist. En sanning är på väg att avslöjas, en sanning som kommer att få rollpersonernas blod att isas. Snart skall de bli pjäser i ett spel där de av blod komna regerar och där ingen skyr de offer som krävs för en slutgiltig seger. Äventyret för rollpersonerna djupt in bland ett mörkt rikes dystra berg och väver samman deras öden med intriger spunna sedan årtusenden tillbaka. Detta är den tredje delen i Sylfens vrede, den del av historien där rollpersonernas överlevnadsinstinkter sätts på sitt hittills svåraste prov. Nu byts kallt stål mot silvertunga, ringpansar mot djärva lögner. Rollpersonernas enda chans till överlevnad blir att finna allierade på en plats där det i förstone kan tyckas hopplöst att skilja vän från fiende, men där den som är villig att spela högt också kan rädda sin själ.

Thalamur

Art.Nr: 5032
112 sidor bok
Fyrfärgskarta i A3-format

Thalamur är en ny landsmodul som behandlar magikraternas mäktiga rike. Här finns nya kulturer, mäktiga städer, de fruktade rakhori och mycket annat. Thalaskerna anser att deras rike är direkt arvtagare till det forna Coloniska imperiet - Mundanas mäktigaste rike genom tiderna.

Tiraker: Mörkrets Döttrar

Art.Nr: 5015
96 sidor

Detta är en komplett bakgrunds- och kampanjbok som behandlar Eon och Mundanas folkslag tirakerna. Deras liv och levene tas upp, deras historia beskrivs och deras ursprung debatteras. De olika ätterna och deras speciella inställning till saker och ting beskrivs i detalj, tillsammans med beskrivningar ner till varje individ i en stam. Tirakernas främsta hemvist Takalorr och dess huvudstad Tiban ges gott om utrymme, tillsammans med regler och info om tirakiska sjömän och pirater. Fullständiga regler för hur man skapar en tirakisk rollperson ingår naturligtvis också. Även tirakernas religion - mahktahkulten - ges utrymme, då denna förklarar tirakernas speciella mentalitet. Och varför tirakers qadosh ökar genom strid. 

Vandöda & Nekromanti

Art.Nr: 5021
80 sidor

Mundanas vandöda är annorlunda jämfört med många andra fantasyvärldar. Exakt hur får du veta i den här modulen. Men vi kan lova dig att de är fasansfullt skrämmande. Och kraftfullare än man kan ana. Och vad hände egentligen i Helm för ca ett sekel sedan? Det kommer finnas regler för nekromanti, reanimering av vandöda. I boken finns många olika typer av vandöda beskrivna, exempelvis vandrande skelett, nekrofager, zombier, lamia, ultor, homunculus och naturligtvis de fruktade Helmgastarna

Vapenmästaren

Art.Nr: 5043
112 sidor

I vapenmästaren finns allt för krigaren. Kapitlena omfattar: 1) Rollpersonen [nya yrken och ordnar], 2) vapen, 3) sköldar & rustningar, 4) vapensmeden, 5) stridskonster, 6) berömda krigare, 7) legendariska vapen. Nya bilder av hög klass förklarar olika aspekter i dessa kapitel. Samtliga vapen beskrivs med text och illustreras med detaljerade bilder. Vapenmästaren utgör del två i Krigarsviten

 

Copyright © 2014 Neogames AB. All rights reserved.