Neogames AB & Skuggspel

Neogames är Sveriges största producent av rollspel, med storsäljande titlar som rollspelen Eon och Neotech i sortimentet. Neogames har producerat rollspel sedan 1994, och är idag ett av de äldsta företagen i rollspelsbranschen. Utöver rollspel produceras även brädspel, romaner (de flesta med referenser till rollspelsvärldarna) och sedan ett halvår samarbetar vi även med två spelproducenter av digitalamedier, för utveckling av digitala spel och produkter efter våra rollspelslicenser.

2009 öppnade vi även vår första spelbutik, Skuggspel, med fokus på rollspel, brädspel, samlarkortspel och miniatyrspel.
Butiken är belägen i Visby, och har utöver ett stort rollspelssortiment även en mängd spelbord för rollspel, brädspel och figurspel.

FÖRETAGSPRESENTATION

Neogames AB är ett expansivt och dynamiskt företag som producerar och marknadsför rollspelsprodukter och romaner i fantasy-, skräck- och science-fiction-genrén. Neogames AB startades i slutet av 1997, men redan 1992 bedrevs verksamhet under varumärket Neogames® i en enskild firma.

Ägarförhållanden och anställda

 • Neogames ägs av Kim Vässmar, tillika VD, genom Kim Vässmar AB.
 • Heltidsanställda utgörs för närvarande av Kim Vässmar.
 • I övrigt arbetar de flesta som är involverade i Neogames som frilansare anställda på projektbasis. Koordinering och kommunikation sker nästan uteslutande via Internet.

Honörsord

 • Kvalitet och realism

Motto

 • "Neogames är det schyssta spelföretaget".

Övergripande mål

 • Neogames långsiktiga målsättning är att expandera på både den inhemska marknaden och på ett fåtal utländska nyckelmarknader. Detta skall ske genom nya produktkategorier med större potentiell volym som samtidigt stärker upp de redan befintliga kategorierna.
 • Öka antalet produkter inom varje kategori.

Neogames affärsidé

 • Bredda rollspelshobbyn i allmänhet.
 • Produkter med hög kvalitet som passar det stora flertalet kunder.
 • Öppen attityd gentemot marknad/kunder. "Neogames är det schyssta spelföretaget."

Kvalitetssträvan

 • För Neogames avser kvalitet produkternas förmåga att motsvara användarens behov och önskningar samt att ge nya möjligheter som användaren tidigare inte insåg fanns.
 • Vidare skall produkterna ge en känsla av realism. Även om ämnet är ren fiktion skall det finnas trovärdighet i illusionen.

Säljkanaler

 • Via grossister.
 • Direkt till återförsäljare.
 • E-handel från egen webbsida.

Varumärken och immateriella rättigheter

 • Neogames, Eon, Mundana, Neotech, Phobia, Neoshop är varumärken som tillhör Neogames AB.
 • Upphovsrätten till allt material på dessa websidor och i Neogames böcker tillhör Neogames AB. Materialet är skyddat av upphovsrätten.

Kontaktinformation 
Neogames AB (556548-4655) 
Österväg 5
621 45 Visby
tel 0739462168 *
info@neogames.se

* Observera att vi tyvärr inte har möjlighet att svara på frågor om våra spelvärldar och regler på telefon.

 

Copyright © 2014 Neogames AB. All rights reserved.